Madrasah Hebat

Madrasah Hebat Bermartabat diusung oleh Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam sebagai moto atau slogan baru bagi madrasah. Sebelum ‘Madrasah Hebat Bermartabat’ telah dikenal moto madrasah sebelumnya yakni ‘Madrasah Lebih Baik, Lebih Baik Madrasah’. Slogan baru ini diharapkan akan semakin memacu madrasah dalam menjadi lembaga pendidikan yang lebih unggul dibandingkan sekolah umum.